DR. LLUÍS NUALART BERBEL et alia
DR. LLUÍS NUALART BERBEL et alia
PC, 15è VOLUM. Entitats mèdiques

DR. LLUÍS NUALART BERBEL

GRUP SAGESSA

Text del 2003

Grup SAGESSA és una institució pública dedicada a la promoció de la salut de les sis comarques més meridionals de Catalunya. Nascuda en el marc de l’Hospital Universitari de Sant Joan de Reus es va convertir en una de les primeres experiències multicèntriques i multiassistencials de tot l’Estat i avui integra, a més d’aquest centre hospitalari, altres centres sanitaris, sociosanitaris i socials. El director general d’aquesta institució, Lluís Nualart Berbel, expressa que “la missió del Grup SAGESSA és procurar als ciutadans una atenció sanitària i social excel·lent, considerant les seves expectatives, l’evidència científica, la continuïtat assistencial, la millora contínua, el compromís dels nostres professionals i els recursos existents.”

L’antecedent de l’actual Grup és la Societat Anònima de Gestió de Serveis Sanitaris (SAGESSA), creada el 14 d’abril de 1989 per l’Ajuntament de Reus per gestionar l’Hospital de Sant Joan de Reus i l’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre. L’èxit d’aquella fórmula va portar a la transformació de SAGESSA en l’actual Grup, un ens que supera la faceta de gestió sanitària i que, a partir d’una concepció global dels diferents nivells assistencials, vol donar suport a les iniciatives sanitàries i socials que sorgeixen al territori.“Els bons resultats obtinguts a partir de l’experiència d’instituir un gerent al capdavant de l’Hospital reusenc van fer que la Conselleria de Sanitat proposés a l’Ajuntament de Reus de gestionar l’Hospital de Móra d’Ebre. Com que no se’n podia fer una gestió directa es va crear una societat municipal participada per l’Ajuntament, GECOHSA. L’objectiu va ser compartir recursos i crear sinèrgies. Per donar serveis comuns als dos centres hospitalaris es va formar el Grup SAGESSA, al qual, el mateix any, van incorporar-se l’Hospital de la Santa Creu de Tortosa i posteriorment els Serveis Assistencials d’Amposta. L’evolució en els següents anys va ser imparable pel fet que els centres sanitaris de la zona van adonar-se de la necessitat d’una gestió eficient. El 1996 es va realitzar un gir estratègic diferenciant gestió i territori amb la incorporació dels consells comarcals al Consell d’Administració per donar més representació del territori. En l’actualitat som un model de planificació i promoció de qualsevol servei sanitari i sociosanitari i de gestió en un territori que actua en quatre àmbits: l’atenció hospitalària, l’atenció primària, l’atenció sociosanitària i l’atenció social.”

El Grup SAGESSA té un compromís amb la societat i ofereix uns serveis de qualitat, àgils i eficients, que garanteixen una atenció del màxim nivell gràcies a una organització basada en tres grans eixos: “Hi ha una àrea operativa, una de planificació i estratègia i una de recursos, que tenen cura d’un bon funcionament i de donar servei a tots els centres. Una bona gestió implica molta cautela a l’hora de fer inversions. Per poder fer-les, a vegades, creem empreses mixtes amb socis tecnològics o d’altres institucions públiques que aportin tecnologia i coneixement. Així, per exemple, amb l’Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona gestionem de forma conjunta una unitat d’hemodinàmica per diagnosticar i tractar, entre altres, la cardiopatia isquèmica. També un acord entre l’Hospital Universitari de Sant Joan de Reus i el grup CRC Corporació Sanitària va permetre dotar l’hospital d’una ressonància nuclear magnètica.

Les àrees bàsiques de salut són segons el Dr. Nualart “les peces bàsiques de l’engranatge del sistema sanitari. L’atenció primària és la porta d’entrada al sistema i cal que aquesta funcioni bé. S’ha creat una sanitat massa preocupada per la curació i el diagnòstic de les malalties, quan és més important generar hàbits de salut i programes de prevenció i promoció de la salut que evitin l’ingrés hospitalari. Tenim un especial interès a crear programes en els nostres centres d’atenció primària que impedeixin el desenvolupament de les malalties cròniques més prevalents. El metge de família i la infermera són dues peces bàsiques d’aquests centres. Hem desenvolupat programes d’atenció a l’adolescent, a l’immigrant, a la gent gran i d’atenció domiciliària, entre d’altres.”

Per a aquesta institució el principal actiu són les persones, pacients i personal sanitari. “Volem que els usuaris siguin atesos pels millors professionals tant pel que fa a coneixements tècnics com a capacitat d’atenció. Per garantir la continuïtat de l’atenció que reben els pacients amb patologies cròniques, afavorir tant la seva participació com la dels seus familiars en la presa de decisions i fomentar el treball en equip dels professionals, hem desenvolupat el Programa d’Atenció Internivells. Aquest programa inclou diverses guies de pràctica clínica en les quals s’estableix tot el tractament que han de rebre els pacients i així assegurar l’efectivitat de les activitats sanitàries aplicades en tot el procés de la malaltia.” “Per assegurar una actuació adequada, els centres tenen un comitè d’ètica que s’interessa per les problemàtiques socials. Tot el personal ha de compartir un objectiu comú i treballar en equip. També hem introduït una política de recursos humans basada en l’avaluació continuada de les competències i hi ha un esforç per promoure la formació i la recerca que es reconeix amb la convocatòria anual dels Premis Grup SAGESSA, ja que l’estimulació de la creativitat de les persones és bàsica. Volem que el servei assistencial de qualitat que donem sigui percebut per la població atesa.” D’altra banda, Grup SAGESSA és una institució amb vocació docent i per aquest motiu els nostres centres estan acreditats per impartir formació MIR. També s’incentiva la recerca i així, en l’àmbit de la recerca biomèdica, el 1998 es va participar en la creació de la Fundació IRCIS, implicant-se, a parts iguals, la Universitat Rovira i Virgili, l’Institut Universitari Pere Mata, la Fundació Privada Reddis i l’Hospital Universitari de Sant Joan de Reus. Aquesta fundació va constituir l’Institut de Recerca en Ciències de la Salut com a organisme estable de promoció i gestió de la recerca. També, l’Hospital Universitari de Sant Joan de Reus, que és centre de referència per a tota la demarcació en oncologia, participa junt amb la Lliga contra el Càncer de les comarques tarragonines en la investigació, prevenció i tractament de les malalties cancerígenes.”

En l’actualitat Grup Sagessa gestiona a la comarca del Baix Camp cinc àrees bàsiques de salut (Vandellòs-l’Hospitalet, Riudoms, la Selva del Camp, Cambrils i Reus V), l’Hospital Universitari de Sant Joan de Reus, el Centre MQ Reus, el Centre Residencial d’Acció Educativa la Pastoreta, l’Escola Bressol la Ginesta de Reus i la Residència d’Avis de la Selva del Camp; al Baix Ebre s’encarrega de la gestió de l’Hospital de la Santa Creu de Tortosa, al Montsià de l’Hospital Comarcal, la Residència d’Avis d’Amposta i de la Residència d’Avis de la Sénia; al Priorat de la Residència de Sant Josep de Falset; a la Ribera d’Ebre de l’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre i de la Residència d’Avis d’Ascó, i, finalment, a la Terra Alta, de la Residència d’Avis de Gandesa. La base territorial que cobreixen és la d’una població de 450.000 habitants.