Dr. Salvador Riba i Camprubí, Sra. Marta Parera Auleda
Dr. Salvador Riba i Camprubí, Sra. Marta Parera Auleda
PC, 15è VOLUM. Entitats mèdiques

DR. SALVADOR RIBA I CAMPRUBÍ, SRA. MARTA PARERA AULEDA

CLINICA DR. RIBA

Text del 2003

La Medicina Estètica i Cirurgia Cosmètica inclou un conjunt d’actes medicoquirúrgics, tècniques i procediments destinats a millorar totalment o parcialment els aspectes inestètics siguin deguts a la pròpia complexió física o adquirits per qualsevol causa; i els estats de disconfort general (memòria, son, sexe, etc.) conseqüència de l’envelliment fisiològic, en pro d’aconseguir una major i millor qualitat de vida, el benestar físic i psíquic que han de configurar un estat òptim de salut. La cirurgia estètica pretén corregir petits o grans defectes que, tot i no essent causa de problemes vitals ni funcionals, preocupen a la persona i li produeixen patiment. D’altra banda la modificació d’una part del cos amb la major naturalitat possible, fa que els pacients s’alliberin del complex, essent aquesta una noble tasca de la cirurgia estètica.

La Clínica del Dr. Riba, ubicada a Lleida, està especialitzada en aquest tipus d’intervencions i tractaments. Tal i com indica el mateix Dr. Riba: “des de la Clínica tractem de millorar aquella part del cos que suposa un problema per a la persona, com poden ser, entre d’altres: el nas gran o tort, els pits petits o a l’inrevés massa grans, la panxa amb greix o la cara envellida. Així mateix ens fem càrrec del patiment que per a moltes persones significa el seu complex o la seva obesitat, tant des de l’aspecte tècnic com sobretot humà. Si una intervenció ha de ser perjudicial per al pacient, la desaconsellem rotundament. El rigor científic a les intervencions s’ha d’acompanyar també en la cirurgia estètica, com en totes les demés branques de la medecina, de la comprensió del pacient com a persona que pateix; en absolut és una medecina frívola.”

Afegeix el Dr. Riba en un to decidit: “La cirurgia estètica no té clients, les persones que tractem són pacients, amb les seves inquietuds, pors, angoixes, patiments i il·lusions.”

Fundador, juntament amb Marta Parera, i director de la clínica que porta el seu nom, el Dr. Riba és en primer lloc i en el sentit més ampli metge, tal i com atorga el jurament hipocrátic. De la seva destacada història professional tant sols puntualitzar que va acabar la carrera l’any 1981, i l’especialitat de cirurgia el 1987. Després de treballar en el camp de la cirurgia general i del càncer, va iniciar la seva formació en les técniques de la cirurgia estètica formant-se en diferents clíniques tant calalanes com de l’estranger; posteriorment va ensenyar el que havia après en diversos cursos clínics realitzats al col·legi de metges de Barcelona i en altres fòrums de cirurgia estètica internacionals. Té documentades més de setze mil intervencions quirúrgiques al llarg de la seva vida professional. Destaca en aquestes tècniques per ser un dels pioners en cirurgia ambulatòria de mames i sobretot en el camp de la liposucció, essent un dels qui van introduir-la a Espanya, dels qui més intensament hi ha treballat i també ha ensenyat a molts altres cirurgians a practicar-la. Marta Parera descriu al Dr. Riba com: “una bona persona, treballadora, enamorada dels qui l’estimen i que s’entrega als seus pacients.”

La Clínica de Lleida va ser creada a l’any 1989 per el Dr. Riba i la seva companya Marta Parera i Auleda, qui s’encarrega de tota l’organització del centre i sense qui no existiria l’entitat, tal i com diu el Dr. Riba: “La Marta es una gran professional i encara millor persona, entregada absolutament a la Clínica atén i entén d’una manera humana i tant propera als pacients que es fa mereixedora de llur absoluta confiança. No es pot definir l’èxit de la Clínica sense referir-se especialment a qui des del seu començament s’hi ha entregat, és de justicia anomenar a les germanes Roser i Mª Angels Ruestes, que amb el seu treball de cada dia fan que sigui possible la bona marxa de la clínica. Així mateix l’entrega del Dr. Javier Martinez Milán responsable de l’anestèsia i la recuperació dels pacients és fonamental, doncs va molt més enllà del deure, siguent un magnífic professional i de una qualitat humana excelent.”

Marta Parera i el Dr. Riba han sabut donar al centre la filosofía de treball acurat i la personalitat que el caracteritza. La possibilitat d’establir una clínica d’aquestes características en una zona de menys població que Barcelona ha estat possible gracies al canvi de mentalitat de la societat davant les intervencions de cirurgia estètica: “Abans aquestes intervencions eren tabú i la gent pensava que només s’hi podíen sotmetre els rics i famosos. Les técniques desenvolupades a partir dels anys 80 van provocar un canvi de mentalitat. L’extracció de greix per liposucció va fer que la demanda d’aquest tipus d’intervenció es difongues ràpidament. Apareixen constantment noves tecnologies i tractaments que superen el anteriors. Hem d’actualitzarnos per poder oferir un servei de qualitat, plenament perfeccionat.”

La cirurgia estètica es un camp que dona resposta a preocupacions estétiques de moltes persones. “L’estètica provoca en alguns cassos greus afectacions psicosocials que es poden arribar a resoldre amb una intervenció. Hi ha persones que pateixen moltíssim per la seva percepció de la imatge corporal. Un noi per exemple pot tindre un greu conflicte emocional per el fet de tenir uns pits voluminosos plens de greix, sense malaltia hormonal; en aquest cas la cirurgia estètica l’hi pot ser de gran ajuda. Així mateix una noia pot patir d’hirsutisme a la cara (excés de pèl) que es pot corregir de forma sencilla. En aquest àmbit hi té un gran pes la percepció subjectiva de cadascú. En el cas de les mares que han patit diversos embarassos, és important ajudar-les a acceptar el fet que haber tingut fills es quelcom meravellós i que recuperar en la mida del possible la seva figura és molt lícit. Les intervencions als pits també tenen a veure amb la psicologia de la pacient, doncs una part important de la seva autoestima radica en aquets òrgans.”

Els pacients que es volen sotmetre a una operació d’estètica demanen, cada vegada més, unes garanties: exigeixen qualitat, atenció i sobretot prudència. La Clínica del Dr. Riba es tot un model d’organització, equipament tècnic i atenció a la persona. La Conselleria de Sanitat de la Generalitat de Catalunya ha reconegut aquest esforç, autoritzant el seu quiròfan de cirurgia menor ambulatòria.