DR. EDUARD BONET BONET
Fotografia: Àngel Font
PC, 17è VOLUM. Especialitats Mèdiques de Catalunya, II, Pròleg

DR. EDUARD BONET BONET

President del Col·legi Oficial de Metges de Girona