Sr. Eduard M. Molas Rifà
Fotografia: Àngel Font
PC, 5è VOLUM. Arquitectes de Catalunya

Sr. Eduard M. Molas Rifà