Sr. Eloi Planes i Corts
Sr. Eloi Planes i Corts
PC, 20è VOLUM. Empenta i Coratge

ELOI PLANES I CORTS

FLUIDRA

Text del 17-11-2009 

“Som una empresa familiar fundada el 1969 per quatre famílies, entre elles la meva. El meu pare, Joan Planes i Vila, va estar al capdavant de la companyia durant molts anys”

“Treballem diferents àmbits al voltant de l’aigua: la piscina, el reg, la conducció de fluids i el tractament d’aigües”

“Una empresa que ja innovava i diversificava abans de la crisi, l’únic que pot fer quan vénen maldades és optimitzar el que ja venia fent: innovar, diversificar, vendre i internacionalitzar-se més i millor”

“Si Espanya vol mantenir un cert teixit industrial, s’han de resoldre problemes com l’elevat cost de l’energia o la flexibilització del mercat laboral; però amb prudència, perquè no es poden malmetre els drets essencials dels treballadors”

Fluidra és una multinacional catalana líder mundial en el sector de les piscines. Les seves xifres impressionen: implantació a 32 països, amb uns 3.500 empleats –prop d’uns 1.500 dels quals a Catalunya–, i distribució a més de 150 nacions. El 2008, l’empresa va tancar l’exercici amb una facturació de 650 milions d’euros. Eloi Planes i Corts n’és el director general des de l’any 2000. “Treballem les piscines globalment; per tant, fabriquem i distribuïm tot tipus de components o equipaments relacionats.”

A partir de les piscines, Fluidra ha diversificat la seva oferta. “També estem en els àmbits del reg, de la conducció de fluids i del tractament d’aigües. Aquesta diversificació ens dóna una dimensió global que poques companyies del sector de l’aigua poden oferir.”

Fluidra compta ja amb 40 anys d’existència; el senyor Planes ens explica la gènesi de l’entitat: “Som una empresa familiar fundada el 1969 per quatre famílies, entre elles la meva. El meu pare, Joan Planes i Vila, va estar al capdavant de la companyia durant molts anys. El nostre creixement empresarial ha estat bàsicament orgànic; l’única excepció al respecte ha estat l’adquisició estratègica i conjuntural d’algunes empreses per entrar als mercats australià, alemany i austríac.”

A banda d’obrir nous mercats, “aquesta expansió ha fet possible que Fluidra hagi augmentat les seves exportacions i hagi incorporat a la seva xarxa de distribució tecnologies que no tenia, cosa que ens ha fet més competitius.”

L’empresa comercialitza els seus productes amb diferents marques. “En piscines, hem creat la marca Astral Pool, força coneguda. En el món de la conducció i el reg tenim la marca Cepex i, en el del tractament d’aigües, Idrania.”

A dia d’avui, Fluidra disposa de fàbriques a Espanya, la Xina, Austràlia i, en menor mida, als Estats Units, Turquia i França. “A Espanya tenim un centre productiu de tres plantes al Vallès Occidental i un altre centre de diverses plantes a la Garrotxa. Cal tenir en compte que el 70% del producte que venem el fabriquem nosaltres mateixos.”

Fluidra participa plenament de la nova cultura de l’aigua que s’està gestant mundialment. “L’aigua és un bé escàs. És cert que el 70% de la superfície del planeta és aigua, però no oblidem que només un 3% és potable. En general, a Espanya –excepció feta de Múrcia– hi ha poca consciència col·lectiva d’aquesta escassetat, sobretot pel que fa als usos residencials o comercials.”

Això contrasta amb l’altíssim nivell de conscienciació de, posem per cas, Austràlia, un dels països on Fluidra està més ben posicionada pel que fa al mercat. “Sent com és un país amb pocs recursos hídrics, han après a fer un ús responsable i eficient de l’aigua, per exemple aprofitant les aigües pluvials. I ho han fet sense penalitzar o criminalitzar el reg de jardí, com ha succeït aquí als primers indicis de sequera. Resultat: a Austràlia només obté permís per fer una piscina qui demostri que fa un ús eficient de l’aigua.”

Preguntat sobre la gestió de l’aigua a gran escala, acaben sortint a conversa les plantes dessaladores, un sector en el que Fluidra treballa cada cop més oferint solucions interessants concebudes per a aquestes aplicacions, molt concretes. “No obstant això, els problemes estructurals només es resolen amb solucions estructurals. En aquest sentit, les grans dessaladores és evident que representen una solució. Ara bé: han d’anar acompanyades de mesures que treballin en favor d’un ús més responsable de l’aigua. Com més mesures i com més eficients, menys dessaladores faran falta, i tot això que ens estalviarem.”

Al seu parer, el que val per a la gestió de l’energia elèctrica seria aplicable també en la gestió de l’aigua. “Malbaratar tant l’una com l’altra és una pràctica que el futur ha de desterrar. Tenim ben a prop el model d’aigua murcià, un dels més eficaços del món.”

Molts dels productes de Fluidra han estat dissenyats, precisament, per optimitzar els recursos hídrics. “En rec agrícola fabriquem sistemes de filtració i de control eficients. En conducció de fluids, la nostra aposta és pel plàstic, un material que assegura que no hi hagin pèrdues.”

En el sector de les piscines, com en qualsevol altre àmbit productiu, no està tot inventat. Els canvis en el tractament químic de l’aigua, per exemple, són constants. “Ara, el tractament químic i els sistemes de desinfecció alternatius al clor (l’electròlisi de sal, els ultraviolats, el tractament amb ozó) es fan in situ, a la mateixa piscina. Són tractaments molt eficients i tenen l’avantatge que, a més, s’autocontrolen, fet que els fa més còmodes per a l’usuari.”

Pel que fa al tractament físic –tot allò que serien sistemes de filtració–, també hi ha novetats contínues. “Avui, els llits filtrants estan eliminant partícules molt petites, fins i tot de 20 micres de superfície.”

Pel que fa a sistemes de depuració d’aigua domèstics, Fluidra en distribueix milers cada any. “La distribució d’aquests productes, fabricats a l’Àsia, ens representa un volum important de negoci.”

La gestió de la present crisi ha obligat Fluidra a fer una nova composició de lloc. “El 2008, després d’uns anys de creixement sostingut molt important, ja no vam créixer, i això va disparar els primers senyals d’alarma, que s’han confirmat el 2009. Sortosament, l’especificitat de la crisi a Espanya (menys del 30% del nostre mercat) no és crucial per a nosaltres, perquè som una companyia internacional present als mercats emergents.”

El següent pas ha estat plantejar-se estratègies per remuntar la davallada. “Una empresa que ja innovava i diversificava abans de la crisi, l’únic que pot fer quan vénen maldades és optimitzar el que ja venia fent: cal que innovi, que diversifiqui, que vengui i que s’internacionalitzi més i millor.”

Aquestes millores han estat possibles gràcies a un canvi organitzatiu important. “Hem dividit les direccions generals per criteris geogràfics, a fi d’impulsar els mercats internacionals, fet que ha creat una estructura per empènyer la diversificació del nostre portafoli de producte; ens hem hagut d’adequar a les circumstàncies del món canviant.”

Igualment, en aquests moments recessius, és cabdal “estar encara més a prop del client, escoltar-lo més que mai.”

Entrant en la valoració de les mesures que el Govern ha pres per superar la crisi, el senyor Planes no pot ser més clar: “Sortirem de la crisi no per l’efectivitat de les mesures preses, sinó per l’esforç col·lectiu de les empreses i l’individual de les persones. Per fer aquest esforç, seria ideal que, quan miréssim cap a dalt, veiéssim que els que porten el timó saben on van. Però ara mateix, no trobo que sigui així. Anem perduts, ens falta lideratge.”

En qualsevol cas, opina que, “si volem mantenir un cert teixit industrial, s’han de resoldre problemes com el cost de l’energia, que és bastant alt i afecta la nostra competitivitat. I també caldria flexibilitzar el mercat laboral d’alguna manera, però amb prudència, perquè no es poden malmetre els drets essencials dels treballadors.”