Escola Ramon i Cajal
PC, 14è VOLUM. Associacionisme cultural, esportiu i assistencial

Srs. Josep M. Mayos Roca, Teresa Llirinós Sopena i Carlos Aylagas Molero

Escola Ramon i Cajal