Srs. Fermina Montenegro i Blas Villarejo
Fotografia: Àngel Font
PC, 2n VOLUM. Restauradors de Catalunya

Srs. Fermina Montenegro i Blas Villarejo

Mas Comangau