Sr. Francesc Roselló Borredá
Fotografia: Àngel Font
PC, 5è VOLUM. Arquitectes de Catalunya

Sr. Francesc Roselló Borredá