Srs. Francesc, Xavier i Ester Claramunt.
Fotografia: Àngel Font
PC, 5è VOLUM. Arquitectes de Catalunya

Srs. Francesc, Xavier i Ester Claramunt