Srs. Gerson i Marius Ribal
Fotografia: Àngel Font
PC, 2n VOLUM. Restauradors de Catalunya

Srs. Gerson i Marius Ribal

LA GRAVA