Srs. Llorenç Hernández, Neus Sala i Carlos Torres
Fotografia: Àngel Font
TH, 9è VOLUM. Auditors, consultors i fiscalistes

Srs. Llorenç Hernández, Neus Sala i Carlos Torres

AUDICONSULTORES SA