Josep i Xavier Clos Vila i Josep Clos Subarroca
Fotografia: Àngel Font
PC, 8è VOLUM. Industrials de Catalunya

Srs. Josep i Xavier Clos Vila i Josep Clos Subarroca

Ineco SA