Srs. Isabel Moragas i Lluís Capdevila
Fotografia: Àngel Font
PC, 2n VOLUM. Restauradors de Catalunya

Srs. Isabel Moragas i Lluís Capdevila

TAIET