Sr. Jaume Mora Corbera
Fotografia: Àngel Font
PC, 5è VOLUM. Arquitectes de Catalunya

Sr. Jaume Mora Corbera