DR. JOAN PEDRO BARRET NERÍN
Fotografia: Àngel Font
PC, 21è VOLUM. Estètica corporal i equilibri emocional, Pròleg

DR. JOAN PEDRO BARRET NERÍN

Cap del Servei de Cirurgia Plàstica