Sr. Joan Figuerola Mestre
Fotografia: Àngel Font
PC, 5è VOLUM. Arquitectes de Catalunya

Sr. Joan Figuerola Mestre