Sr. Joan Manel Jiménez Bernet
Fotografia: Àngel Font
PC, 5è VOLUM. Arquitectes de Catalunya

Sr. Joan Manel Jiménez Bernet