Srs. Joan Morros i Clàudia Bernal
Fotografia: Àngel Font
PC, 2n VOLUM. Restauradors de Catalunya

Srs. Joan Morros i Clàudia Bernal

MORROS