SR. JOAN SORRIBES GOMIS
Fotografia: Àngel Font
PC, 18è VOLUM. Recerca Científica, Pròleg

SR. JOAN SORRIBES GOMIS

Escola Tècnica Superior d’Enginyeria