DR. JORGE PLANAS RIBÓ
Fotografia: Àngel Font
PC, 21è VOLUM. Estètica corporal i equilibri emocional, Pròleg

DR. JORGE PLANAS RIBÓ

Cirurgià plàstic i director mèdic de la Clínica Planas