Sr. Josep Carles Balagué
Fotografia: Àngel Font
TH, 9è VOLUM. Auditors, consultors i fiscalistes

Sr. Josep Carles Balagué

JOSEP C. BALAGUÉ DOMÈNECH