DR. JOSEP MARIA CASANELLAS BASSOLS
Fotografia: Àngel Font
PC, 21è VOLUM. Estètica corporal i equilibri emocional, Pròleg

DR. JOSEP MARIA CASANELLAS BASSOLS

President de la SCOE