Sr. Josep Maria Costa
Fotografia: Àngel Font
PC, 2n VOLUM. Restauradors de Catalunya

Sr. Josep Maria Costa

FONDA BONAY