Srs. Josep Puig Torné i Elisa Puig Rojas
Fotografia: Àngel Font
PC, 5è VOLUM. Arquitectes de Catalunya

Srs. Josep Puig Torné i Elisa Puig Rojas