Josep G. de Pando i Lluïsa Hernández
Fotografia: Àngel Font
PC, 8è VOLUM. Industrials de Catalunya

Josep G. de Pando i Lluïsa Hernández

Movix SA