Sr. Josep Maria Gomis Torres
Fotografia: Àngel Font
PC, 5è VOLUM. Arquitectes de Catalunya

Sr. Josep Maria Gomis Torres