Sr. Josep Maria Linares Domènech
Fotografia: Àngel Font
PC, 5è VOLUM. Arquitectes de Catalunya

Sr. Josep Maria Linares Domènech