Srs. Josep Campmany Boada i Marta Campmany Casas
Fotografia: Àngel Font
PC, 5è VOLUM. Arquitectes de Catalunya

Srs. Josep Campmany Boada i Marta Campmany Casas