Sr. Josep Mestres Lagarriga
Fotografia: Àngel Font
TH, 9è VOLUM. Auditors, consultors i fiscalistes

Sr. Josep Mestres Lagarriga

CEINAL