Sr. Josep Lluís Sánchez
Fotografia: Àngel Font
TH, 9è VOLUM. Auditors, consultors i fiscalistes

Sr. Josep Lluís Sánchez

BILANX SA