Santiago León Torres i Santiago i José Luis León Cristóbal
Fotografia: Àngel Font
PC, 6è VOLUM. Advocats de Catalunya

Srs. Santiago León Torres i Santiago i José Luis León Cristóbal