Sr. Lluís Aliu Burcet
Fotografia: Àngel Font
PC, 5è VOLUM. Arquitectes de Catalunya

Sr. Lluís Aliu Burcet