Srs. Lluís Mas Pagerols i Elisenda Martí Valls
Fotografia: Àngel Font
PC, 5è VOLUM. Arquitectes de Catalunya

Srs. Lluís Mas Pagerols i Elisenda Martí Valls