Sr. Lorenzo García-Barbón Soldevila
Fotografia: Àngel Font
PC, 5è VOLUM. Arquitectes de Catalunya

Sr. Lorenzo García-Barbón Soldevila