Sra. M. Isabel Galindo i Martínez
Sra. M. Isabel Galindo i Martínez
TH, 6è VOLUM. Crisi i Perspectiva

M. ISABEL GALINDO I MARTÍNEZ

PRAKTIK OFFICE

Text del 14/05/2013

Propera als valors de solidaritat i generositat i alhora defensora de la màxima eficàcia, la responsable d’aquesta consultoria de solucions globals per a l’empresa advoca per un règim sancionador tributari equitatiu i una més gran flexibilitat en les modalitats contractuals. Disposada a buscar fórmules d’èxit i a afrontar reptes, anima els seus clients a autofinançar-se i a competir en una Europa oberta, que ens permeti negociar el deute en termes sensats i realistes.

Vast i divers coneixement del món de l’empresa

Sóc experta comptable i financera, consultora d’organització d’empreses, assessora, membre d’ACCID (Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció) i d’AECE (Associació d’Experts Comptables i Tributaris d’Espanya). Al llarg de la meva vida laboral he conegut el món de l’empresa des de diferents àmbits, perquè he treballat a pimes, assessories i entitats financeres, a l’Administració pública i a multinacionals. Aquesta experiència em decidí a establir-me de manera independent l’any 2005, quan vaig fundar l’entitat Burokratik, una entitat que, amb el temps, ha evolucionat fins a convertir-se en Praktik Office. 

Orientar, informar i formar

Donem serveis d’orientació, comptabilitat i formació a la petita empresa. Així mateix, assessorem sobre prevenció de riscos laborals i protecció de dades. L’esperit que impregna el nostre despatx des del seu inici és el d’oferir solucions administratives globals, per la qual cosa comptem amb un equip de col·laboradors, experts en diferents disciplines, capaç d’aportar solucions a qualsevol problema que es plantegi. L’externalització de serveis no implica una desvinculació per la meva part, tot el contrari, ja que conec i comprovo cadascuna de les accions que afecten la gestió dels meus clients. A més, sóc partidària d’un assessorament estret i personalitzat i per aquesta raó mantinc una relació de confiança amb els empresaris i particulars que acudeixen a mi, cosa que exigeix un alt grau de compromís i responsabilitat per part meva. Tot i que aquest fet m’omple de satisfacció, a les persones que deleguen en mi la presa de decisions que afecten la seva empresa acostumo a recordar-los que la missió de l’assessor és orientar, informar i, fins i tot, formar, però en cap cas administrar, una tasca que correspon en exclusiva al responsable de l’entitat.

Ajudar els nostres assessorats a adaptar-se a la complexa realitat present

Aconseguim que els clients que assessorem puguin adaptar-se a la complexa situació econòmica actual sense haver de tancar, de manera que dirigim tots els nostres esforços, mitjançant la implantació de mecanismes i eines adequades, a mantenir les seves empreses i fins i tot a fer-les créixer. Prova d’això és que la major part dels nostres clients són autònoms que han redimensionat la seva entitat o han deixat les seves societats inactives, a l’espera d’una etapa més propícia. 

Equilibrar la balança de comptes entre proveïdors i clients

El finançament d’una companyia no ha de procedir dels bancs, sinó dels seus ingressos regulars; això significa que, si una entitat és capaç d’equilibrar la balança de comptes entre els proveïdors i els clients, no li cal cap mena de finançament extern. 

El gran repte d’exportar

Exportar constitueix un òptim recurs per a les empreses que volen superar la falta de consum intern, sobre tot per a les dedicades al sector de la construcció. El problema que plantegen aquestes d’estratègies és que requereixen una inversió que no totes les entitats poden permetre’s, i ara és molt difícil recórrer al sistema financer. Com a assessors que som d’emprenedors de grans idees, un dels nostres objectius és buscar fórmules adients per a implementar-les i superar les traves que n’impedeixen el desenvolupament.

Una lluita eficaç contra el frau fiscal posaria fi a l’economia submergida

Hisenda som tots, i això implica la necessitat d’actuar sota criteris solidaris i equitatius i exigir exactament allò que nosaltres mateixos estem disposats a atorgar. Tot el que intenta evadir la seva responsabilitat de pagar, encara que siguin quantitats ínfimes, no posseeix autoritat moral per criticar els grans estafadors, ja que de fet es tracta en ambdós casos del mateix delicte. Sóc del paper, per tant, que una lluita eficaç contra el frau fiscal donaria fi a l’economia submergida. Pensem que el règim sancionador actual de l’Estat no és prou equitatiu, perquè se centra en la persecució dels petits contribuents, obviant –per la dificultat que comporta– als grans defraudadors. 

El criteri de caixa en l’ingrés de l’IVA complicarà molt la gestió comptable

L’aplicació a partir de l’any 2014 del criteri de caixa en l’ingrés de l’IVA és una petició històrica d’autònoms i pimes, que fan nombrosos sacrificis per tal d’avançar a Hisenda desemborsaments corresponents a factures sense cobrar. Tanmateix, aquesta mesura suscita una gran controvèrsia entre experts i afectats, davant la consideració que el nou sistema no farà guanyar tresoreria a l’empresa i, en canvi, complicarà notablement la gestió comptable. 

Dificultats per unificar la fiscalitat a la Unió Europea

Unificar la fiscalitat a del continent europeu és un procés complex, en primer lloc perquè exigeix un acord entre tots els membres de la Unió Europea amb l’objectiu de fixar una referència comuna i marcar les seves metes, i en segon lloc, perquè l’aplicació immediata d’un mateix valor suposa un perjudici per a l’economia d’alguns països com, en aquest cas, el nostre. 

Rigidesa dels contractes laborals vigents

Avui dia hi ha un gran nombre de modalitats contractuals que, per la seva inflexibilitat, no permeten adaptar-se a les necessitats reals que s’estableixen entre empresari i treballador en cada conjuntura econòmica. En conseqüència, en moltes ocasions s’opta per orientar el treball cap a la productivitat, mitjançant la contractació de personal autònom. D’altra banda, la mesura de reduir o eximir temporalment les quotes de la Seguretat Social podria fomentar la posada en marxa de noves iniciatives empresarials que a llarg termini generarien més llocs de treball. 

A favor de recuperar la figura de l’aprenent

Actualment, l’estudiant finalitza els seus estudis amb una formació teòrica tan àmplia com allunyada de les necessitats de les companyies. En aquest sentit, i malgrat la imperiosa necessitat de fer-ho, ningú no ha procurat optimitzar normatives encaminades a crear centres formatius que siguin capaços d’acostar l’alumne a la forma de treballar de l’empresa. Potser una fórmula vàlida, i que a més incentivaria la creació d’ocupació, seria recuperar la figura de l’aprenent.

Un col·lectiu funcionarial sobredimensionat

Al llarg de la meva experiència a l’Administració pública he tingut l’oportunitat de comprovar que el col·lectiu funcionarial està sobredimensionat i que, en alguns casos, és ineficaç. D’altra banda, es beneficia d’unes condicions laborals excepcionalment avantatjoses que en molts pocs casos es produeixen a l’empresa privada. No obstant això, veig amb estupor que continuen reclamant més drets, sense considerar que les seves peticions exigeixen un enorme sacrifici al conjunt de la població. 

Mediació a nivell europeu a fi de negociar un termes raonables per fer front al deute

De la mateixa manera que les entitats financeres han començat a flexibilitzar els períodes de carència de les hipoteques familiars, convindria que s’implantés una mediació a nivell europeu per tal de negociar uns termes raonables que ens permetessin fer front al deute i poder ésser competitius amb altres països. 

Sensatesa de la societat espanyola en l’expressió del seu descontent

Les mesures d’austeritat del Govern han danyat seriosament diversos àmbits del nostre Estat del benestar, alguns de naturalesa fonamental, com són la sanitat o l’educació. Per tant, són molts els ciutadans que expressen el seu desgrat, però afortunadament sempre ho fan amb sensatesa, ja que situacions similars foren causa de conflictes bèl·lics temps enrere. I si moltes de les persones que pateixen la crisi suporten aquesta situació és perquè compten amb el suport incondicional de les seves famílies, les quals han recuperat uns valors oblidats i encomiables, com són la generositat i la solidaritat. De fet, em sento molt propera a la moralitat dels partits d’esquerres, però també a l’eficàcia i la disposició que manifesten els grups de dretes. En qualsevol cas, l’economia és cíclica i presenta etapes daurades i cracs financers que sempre arriben a la seva fi, gràcies a l’instint de supervivència de la societat. 

El cas dels “sobres de Bárcenas”

Els famosos “sobres de Bárcenas” són un exemple de la corrupció que s’ha practicat durant molts anys, sovint impunement, en partits polítics i instàncies administratives d’aquest país. En aquest cas, veurem l’actuació que assumeix la Justícia, ja que acostuma a passar que els governs que gaudeixen de majoria absoluta legislen en funció dels seus interessos. 

Consulta sobiranista com a resposta a unes necessitats que Catalunya no veu satisfetes

A grans trets, i exceptuant algun cas particular, els meus clients tenen por d’expressar la seva opinió davant el procés independentista liderat pel President Artur Mas, perquè pensen que les conseqüències econòmiques de posicionar-se a favor o en contra serien nefastes per al seu negoci. Segons el meu criteri, la consulta té un caràcter positiu i s’hauria de fer no només a Catalunya, sinó també a la resta de l’Estat espanyol, atès que és una decisió que afecta a tots i pot donar lloc a un arbitratge internacional per tal de respondre a unes necessitats que Catalunya no veu satisfetes en l’actualitat.