Anna Maria i Daniel Alemany Serra
Fotografia: Àngel Font
PC, 6è VOLUM. Advocats de Catalunya

Srs. Anna Maria i Daniel Alemany Serra