Srs. Mercè Torras Colell i Jordi Fabré Carreras
Fotografia: Àngel Font
PC, 5è VOLUM. Arquitectes de Catalunya

Srs. Mercè Torras Colell i Jordi Fabré Carreras