Sr. Miquel Àngel Sala
Fotografia: Àngel Font
PC, 5è VOLUM. Arquitectes de Catalunya

Sr. Miquel Àngel Sala Mateus