Maria Rosa Pedescoll i Lluís Pallé
Fotografia: Àngel Font
PC, 8è VOLUM. Industrials de Catalunya

Srs. Maria Rosa Pedescoll i Lluís Pallé

Fustes Pallé SA