Patronat de la Passió d'Esparraguera
PC, 14è VOLUM. Associacionisme cultural, esportiu i assistencial

Patronat de la Passió d’Esparraguera