Srs. Josep N. Peiró, Joan Vendrell i Aleix Zaragosa
Fotografia: Àngel Font
TH, 9è VOLUM. Auditors, consultors i fiscalistes

Srs. Josep N. Peiró, Joan Vendrell i Aleix Zaragosa

GABINETE SERVICIOS EMPRESARIALES