Josep Pol Bellart i Mercè Vilagrassa Boldú
Fotografia: Àngel Font
PC, 6è VOLUM. Advocats de Catalunya

Srs. Josep Pol Bellart i Mercè Vilagrassa Boldú