Sr. Rafael Fontana i García
Sr. Rafael Fontana i García
TH, 6è VOLUM. Crisi i Perspectiva

RAFAEL FONTANA I GARCIA

CUATRECASAS GONÇALVES PEREIRA

Text del 10-02-2014

Director general d’una de les firmes d’advocats més prestigioses del país, que compta també amb una gran reputació en l’àmbit internacional, aquest advocat aposta per la recerca d’oportunitats a l’exterior. Amb uns objectius que se centren a aportar valor gestor, i també humà i social, a la firma de la qual forma part, creu que la crisi econòmica fou motivada per una crisi prèvia de valors; ara és moment de corregir aquells problemes que llastren el nostre sistema. 

Despatx d’advocats ibèric especialista en dret empresarial

Sóc conseller delegat i soci director de Cuatrecasas Gonçalves Pereira, una firma d’advocats els orígens de la qual es remunten a un despatx fundat l’any 1917 a la ciutat de Barcelona. Avui, amb tres seus centrals ubicades a Barcelona, Madrid i Lisboa, el bufet disposa també d’oficines als centres financers més importants del món. Ens definim com un despatx d’advocats ibèric, ja que Portugal representa un puntal important per a nosaltres. Fora de les nostres fronteres també estem presents a França, Anglaterra, el Brasil, els Estats Units, la Xina, el Marroc i Angola. Principalment, la nostra activitat està enfocada a prestar assessorament jurídic en totes les àrees del dret empresarial. La nostra xarxa de relació amb les millors firmes d’advocats d’arreu del món ens permet assegurar la cobertura de necessitats jurídiques a nivell internacional. Actualment, el nostre equip humà està conformat per uns 1.600 professionals, 600 dels quals estan establerts a les nostres oficines de Barcelona.

Competir amb despatxos d’abast mundial

Tot i que el dret acostuma a ser una disciplina molt local que obliga a conèixer minuciosament la normativa de cada país, la lex mercatoria, o llei mercant, admet un procediment universal i comú pràcticament a tot el món. Si bé el nostre despatx té una experiència important en desenvolupar la seva activitat dins el territori nacional, també pretenem anar més enllà i acompanyar els nostres clients en la seva aventura internacional, la qual cosa representa, per tant, competir amb altres despatxos d’abast mundial.

Les grans oportunitats que ofereix el Marroc

En aquests moments, Àfrica és un continent per explotar. Concretament el Marroc –un país que nosaltres coneixem extensament–, avui suposa una zona d’expansió per a les empreses espanyoles. Sectors amb una demanda important, com els camps de la tecnologia i la innovació o el de la indústria de l’energia, ofereixen grans oportunitats per a l’exportació en aquest Estat. Malgrat tot, no hem d’oblidar que el Marroc és un país francòfon i, per poder-hi competir, cal una bona formació en dret francès, un aspecte que nosaltres dominem per estar associats amb el reconegut despatx Gide Loyrette Nouel.

Un mercat molt important: Angola

La nostra iniciativa d’establir-nos a Angola va estar determinada pel fet de mantenir una estreta relació professional amb Portugal. Atesa la seva condició d’antiga colònia portuguesa, els darrers anys Angola ha multiplicat notablement les seves inversions en territori lusità i ha augmentat la seva presència en diversos sectors. Aquest país, que disposa d’una destacable riquesa en matèries primeres i d’una bona capacitat de desenvolupament, necessita molt assessorament i normativa des del punt de vista jurídic.

Entre les trenta millors firmes d’arbitratge internacional

A Cuatrecasas Gonçalves Pereira disposem d’un departament consolidat especialitzat en arbitratge nacional i internacional. Actualment estem orgullosos de poder dir que la nostra pràctica ha estat reconeguda per primera vegada pel GAR 30, el rànquing de referència més prestigiós en aquest àmbit. Elaborat per la revista Global Arbitration Review, aquest distintiu reconeix les 30 millors firmes del món en la pràctica de l’arbitratge internacional. El nostre despatx ha estat l’únic de la península Ibèrica a rebre aquest reconeixement i un dels quatre escollits de l’Europa continental.

Programa Pro Bono: incitativa compromesa amb la societat

La justícia és un dret fonamental de la societat desenvolupada. Tot i que la qualitat de l’exercici de l’advocacia hauria de ser igualitària, la realitat ens indica que una sentència favorable o no sovint ve determinada per les possibilitats de poder accedir a un o altre despatx d’advocats. Per tal d’ajudar a combatre aquest greuge, el nostre bufet ha desenvolupat el Programa Pro Bono, una iniciativa compromesa amb la societat i la justícia, en oferir els nostres serveis de manera gratuïta a col·lectius amb pocs recursos.

El progrés i la justícia avancen paral·lelament

La inseguretat jurídica de certs territoris fomenta grans incerteses en les relacions comercials. Clarament la justícia és un pilar important per al desenvolupament dels països, de la humanitat i de la democràcia, quelcom que atorga als advocats un paper fonamental. Si analitzem qualsevol país desenvolupat ens adonem fàcilment que el progrés i la justícia avancen sempre paral·lelament. 

Desigual competència causada per la disparitat fiscal entre els Estats de la UE

Inevitablement, la disparitat fiscal de la Unió Europea fomenta la competència desigual entre els seus països membre. Certament, si tots els Estats que la conformen disposessin d’una harmonització plena en aquest sentit, la Unió Europea seria molt més equitativa. Davant d’aquesta circumstància, caldria preguntar-se on han de tributar les grans multinacionals, que en general busquen assentar-se en aquells territoris amb més avantatges fiscals. Personalment, considero que el més just seria que les empreses contribueixin allà on està situada la seva font de riquesa.

Per damunt de tot, les empreses avui volen mantenir una bona imatge

Probablement el dret fiscal és la branca més viva i actual del dret públic, ja que sempre s’avança a la norma. Prenguem el cas de les multinacionals: durant anys s’han caracteritzat per buscar fórmules que els permetessin pagar menys impostos dins la legalitat, una tendència que està experimentant un canvi notable, perquè buscar l’estalvi fiscal pot comportar una pèrdua de reputació. De fet, avui l’empresari prioritza mantenir una bona imatge pública i evita aquelles actuacions que podrien arribar a perjudicar-la.

Canvi de model productiu atiat per les noves tecnologies

La revolució tecnològica i la facilitat d’accés a Internet han provocat un canvi del model productiu dels mercats. Els hàbits dels consumidors, que avui denuncien i rebutgen aquelles marques que no consideren prou responsables, han impulsat que les companyies siguin més prudents i busquin estratègies de negoci no només basades en els valors econòmics, sinó també en els valors humans, socials i ecològics.

Crisi de valors que propicià la crisi econòmica

Potser la crisi econòmica ha estat tan greu pel fet d’haver sofert, prèviament, una crisi de valors. Al nostre país, durant dècades, ens vam basar en una economia fictícia i merament especulativa que hauria d’haver tingut una incidència mínima. En canvi, sense cap base real, la nostra societat va viure en la il·lusió de creure que aquell a qui les entitats bancàries no atorgaven crèdit no tenia cap vàlua i, per contra, a qui concedien grans préstecs gaudia d’una bona posició. Aquesta actitud, inconscient i generalitzada, ens féu gastar per sobre de les nostres possibilitats i, definitivament, provocà el gran dèficit espanyol present.

Efectivitat de la Llei Concursal

Al meu parer, la Llei Concursal va millorar notablement l’antiga normativa de suspensió de pagaments; així, si abans es vetllava sobretot per la preservació del patrimoni dels accionistes, avui, amb un concurs de creditors, es lluita per salvar les unitats industrials o empresarials amb l’objectiu de no clausurar l’activitat productiva d’una companyia. És cert que la Llei Concursal podria ser dotada d’algunes modificacions que la fessin més efectiva; però ara mateix els canvis estructurals més urgents són uns altres.

Una reforma en profunditat del mercat laboral a partir d’un pacte d’Estat

Un avanç important que ha comportat l’última reforma laboral instaurada a Espanya ha estat el fet de modificar les bases de la negociació col·lectiva. Tot i aquesta evolució, encara ens manquen actuacions fermes que millorin en profunditat les relacions laborals. En aquesta línia, cal una transformació global del mercat laboral projectada a partir d’un pacte d’Estat que comprometi els dos partits polítics majoritaris i en garanteixi la vigència durant un llarg període de temps.

Falta d’efectivitat del sistema educatiu i de l’Administració pública

La falta d’efectivitat de l’educació i de l’Administració públiques són un clar exemple de la ineficiència que arrosseguem des de fa temps com a país. Resulta sorprenent i insòlit que, des de la instauració de la democràcia, comptem amb més reformes educatives que governs. A més, actualment habitem un territori controlat per funcionaris, i això és desfavorable per a qualsevol país.

Catalunya necessita un seguit de canvis des de l’entesa i el diàleg

Cal que Catalunya i la resta de l’Estat espanyol construeixin ponts de diàleg. La confrontació que experimentem actualment no és beneficiosa per a ningú i crea una incertesa preocupant en el col·lectiu empresarial, que, no hem d’oblidar-ho, representa el nostre motor econòmic. Això no significa que es pugui obviar la realitat del ja tradicional “problema català”, avui atiat per les circumstàncies socioeconòmiqes i la intransigència de certs cercles de poder estatals. Catalunya, per tant, necessita experimentar un seguit de canvis; i per evitar que aquests s’escapin completament del control dels nostres dirigents, s’han de resoldre des del pacte i l’entesa.