Srs. Rafael Herrera i Francesc X. Oller
Fotografia: Àngel Font
PC, 5è VOLUM. Arquitectes de Catalunya

Srs. Rafael Herrera Cortés i Francesc X. Oller Bondía