Srs. Renata Dabbert i Miquel Adrià
Fotografia: Àngel Font
PC, 2n VOLUM. Restauradors de Catalunya

Srs. Renata Dabbert i Miquel Adrià

Llicorella