Ignacio Sáenz de Buruaga y Marco i Pilar Sánchez Villuendas
Fotografia: Àngel Font
PC, 6è VOLUM. Advocats de Catalunya

Srs. Ignacio Sáenz de Buruaga y Marco i Pilar Sánchez Villuendas