Sr. Salvador Capella Sagalés
Fotografia: Àngel Font
PC, 5è VOLUM. Arquitectes de Catalunya

Sr. Salvador Capella Sagalés