Alejandro Rodrigo
Fotografia: Àngel Font
PC, 8è VOLUM. Industrials de Catalunya

Sr. Alejandro Rodrigo

Standard Hidráulica SA