Antoni Caralt Sánchez-Fortuny
Fotografia: Àngel Font
PC, 6è VOLUM. Advocats de Catalunya

Sr. Antoni Caralt Sánchez-Fortuny