Antoni Falcó Altet
Fotografia: Àngel Font
PC, 8è VOLUM. Industrials de Catalunya

Sr. Antoni Falcó Altet

Draka Cables